Bộ Xây dựng
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội. 

Điện thọai: (024)3976 0271 (ext 449)

Fax: (024)39780303

Email : cucgiamdinh@moc.gov.vn

Số lượng truy cập
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT