Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:
Danh sách câu hỏi và trả lời
Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành.29/11/2018Trả lời bạn đọc Nguyễn Hải Anh tại địa chỉ thư điện tử(haianhn21@gmail.com) hỏi về phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật.25/7/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Bình tại địa chỉ thư điện tử : vanbinhks1990@gmail.com hỏi về về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD14/6/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85.7/6/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông16/5/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Vinh Hiển tại địa chỉ thư điện tử:Hien777@gmail.com về việc xác định cấp công trình Nhà văn phòng thuộc Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược15/5/2018Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công.9/5/2018Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành.7/5/2018Trả lời Ông Nguyễn Văn Đức (ducbk82@gmail.com) về thủ tục thay đổi thiết kế19/4/2018Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28.19/4/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình3/4/2018Trả lời Ông Nguyễn Minh về xác định cấp công trình xây dựng26/3/2018Trả lời Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang về trưng cầu tổ chức giám định tư pháp xây dựng9/3/2018Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com,9/3/2018Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh8/3/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam14/11/2017Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình25/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước23/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@yahoo.com về công tác nghiệm thu17/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Phạm Trần Quang tại địa chỉ e-mail: phamtranquang_melinh@hanoi.gov.vn hỏi về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tạm để phục vụ thi công các công trình chính12/10/2017


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT