Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:
Danh sách câu hỏi và trả lời
Tư vấn giám sát công trình có phải ghi nhật ký không?23/7/2019Phân cấp công trình xây dựng đối với dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở huyện ủy23/7/2019Nghiệm thu công việc xây dựng23/7/2019Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Vương tại hòm thư vuonganhpy@gmail.com hỏi về trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình trên công trường23/5/2019Trả lời câu hỏi của độc giả Phan Khắc Dũng tại hòm thư pkdung135@gmail.com về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng công trình cấp I23/5/2019Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng27/3/2019Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình4/3/2019Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng.4/3/2019Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành.29/11/2018Trả lời bạn đọc Nguyễn Hải Anh tại địa chỉ thư điện tử(haianhn21@gmail.com) hỏi về phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật.25/7/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Bình tại địa chỉ thư điện tử : vanbinhks1990@gmail.com hỏi về về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD14/6/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85.7/6/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông16/5/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Vinh Hiển tại địa chỉ thư điện tử:Hien777@gmail.com về việc xác định cấp công trình Nhà văn phòng thuộc Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược15/5/2018Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công.9/5/2018Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành.7/5/2018Trả lời Ông Nguyễn Văn Đức (ducbk82@gmail.com) về thủ tục thay đổi thiết kế19/4/2018Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28.19/4/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình3/4/2018Trả lời Ông Nguyễn Minh về xác định cấp công trình xây dựng26/3/2018


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT