Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:
Danh sách câu hỏi và trả lời
Trả lời Ông Nguyễn Văn Đức (ducbk82@gmail.com) về thủ tục thay đổi thiết kế19/4/2018Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28.19/4/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình3/4/2018Trả lời Ông Nguyễn Minh về xác định cấp công trình xây dựng26/3/2018Trả lời Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang về trưng cầu tổ chức giám định tư pháp xây dựng9/3/2018Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com,9/3/2018Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh8/3/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam14/11/2017Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình25/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước23/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@yahoo.com về công tác nghiệm thu17/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Phạm Trần Quang tại địa chỉ e-mail: phamtranquang_melinh@hanoi.gov.vn hỏi về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tạm để phục vụ thi công các công trình chính12/10/2017Trả lời đề nghị của ông Trần Văn Xuân về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát4/10/2017Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát vàthí nghiệm vật liệu20/9/2017Trả lời câu hỏi của bạn đọc Vũ Hồng Đức (ĐH Xây dựng) tại địa chỉ email: vuhongducxd92@gmail.com về Nhật ký thi công xây dựng công trình20/9/2017Trả lời câu hỏi vê phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình của độc giảLâm Vũ Phong tại hòm thư lamvuphongpmu@gmail.com31/8/2017Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công23/8/2017Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com15/8/2017Trả lời câu hỏi của nhà thầu SPCC có phòng thí nghiệm LAS-163 hỏi về thí nghiệm9/8/2017Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng19/7/2017


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT