Chủ đề:
Danh sách câu hỏi và trả lời
Trả lời Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong việc trưng cầu giám định tư pháp xây dựng18/3/2017Trả lời thắc mắc quy định phân cấp công trình12/3/2017Giải đáp về việc kiểm định xây dựng7/3/2017Trả lời thắc mắc quy định về xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP2/3/2017Trả lời câu hỏi về mẫu dấu hoàn công của độc giả Nguyễn Anh Tuấn tại địa chỉ email:xtuan29@gmail.com28/2/2017Trả lời thắc mắc về hồ sơ quản lý chất lượng công trình của độc giả Nguyễn Văn Tùng tại địa chỉ :tung34883@gmail.com9/2/2017Hỏi đáp về cách xác định cấp công trình của Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/201616/1/2017Giải đáp vấn đề liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng16/1/2017Cách xác định cấp công trình chính của một Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD11/1/2017Nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát xây dựng11/1/2017Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng11/1/2017Năng lực giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng4/1/2017Nghiệm thu công trình xây dựng4/1/2017Lập biên bản nghiệm thu nội bộ4/1/2017Mẫu biên bản nghiệm thu công việc4/1/2017Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng4/1/2017Nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình4/1/2017Trả lời thắc mắc về hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.4/1/2017Hướng dẫn thành phần ký nghiệm thu công việc xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành7/12/2016Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế công trình25/10/2016


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Tin tức thành Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT