Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:
Danh sách câu hỏi và trả lời
Trả lời thắc mắc quy định phân cấp công trình12/3/2017Giải đáp về việc kiểm định xây dựng7/3/2017Trả lời thắc mắc quy định về xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP2/3/2017Trả lời câu hỏi về mẫu dấu hoàn công của độc giả Nguyễn Anh Tuấn tại địa chỉ email:xtuan29@gmail.com28/2/2017Trả lời thắc mắc về hồ sơ quản lý chất lượng công trình của độc giả Nguyễn Văn Tùng tại địa chỉ :tung34883@gmail.com9/2/2017Hỏi đáp về cách xác định cấp công trình của Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/201616/1/2017Giải đáp vấn đề liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng16/1/2017Cách xác định cấp công trình chính của một Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD11/1/2017Nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát xây dựng11/1/2017Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng11/1/2017Năng lực giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng4/1/2017Nghiệm thu công trình xây dựng4/1/2017Lập biên bản nghiệm thu nội bộ4/1/2017Mẫu biên bản nghiệm thu công việc4/1/2017Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng4/1/2017Nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình4/1/2017Trả lời thắc mắc về hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.4/1/2017Hướng dẫn thành phần ký nghiệm thu công việc xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành7/12/2016Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế công trình25/10/2016Hỏi đáp về công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng20/10/2016


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT