Hội nghị thường niên mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc

Ngày 15-7, Ban điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ tổ chức hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc năm 2016.
Thời gian qua, hoạt động của Mạng kiểm định đã đi vào nền nếp với những hoạt động thường niên và định kỳ, đã giúp cho công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được tăng cường, vai trò của Mạng kiểm định ngày càng được nâng cao thông qua những đóng góp tích cực của các thành viên trong hoạt động xây dựng nói chung và công tác kiểm định xây dựng nói riêng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến quản lý hoạt động xây dựng như: Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10-3-2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Phổ biến một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hướng dẫn quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng; tham luận đóng góp ý kiến, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung đối với các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao tính thiết thực và hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức thí nghiệm, kiểm định về chất lượng công trình xây dựng.


Một số hình ảnh của Hội nghịÔng Hoàng Hải, PCT Cục Giám định phát biểu khai mạc


Ông Bùi Sơn Thủy, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ, đại diện Cơ quan quản lý NN về xây dựng ở địa phương phát biểu khai mạc


Ông Ngô Lâm, PCT Cục Giám định đọc tham luận tại Hội nghịTheo CDMI

2647

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Giấy mời Hội thảo khoa học Quốc tế "Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017 (23/10/2017)

Hội thảo kiểm định công trình cũ trong đô thị và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2017 (5/8/2017)

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình cũ trong đô thị” và Hội nghị Mạng kiểm định Mạng kiểm định CLCTXD Việt Nam-khu vực phía Nam (24/7/2017)

Mời tham dự Hội thảo và Hội nghị Mạng kiểm định khu vực phía Nam tại Quy Nhơn, Bình Định ngày 21/7/2017 (17/7/2017)

Thư mời tham dự Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng khu vực phía Bắc tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào ngày 04/8/2017 (17/7/2017)

Thư mời tham dự và tài trợ Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng (27/2/2017)

Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng (19/12/2016)

Hội thảo khoa học “Kiểm soát chất lượng các hệ kết cấuphục vụ công tác thi công" và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng xây dựng phía Nam (25/7/2016)

Hội thảo Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng lần thứ XIII (16/4/2016)

Mạng Kiểm Định Chất lượng Công trình xây dựng Việt Nam khu vực miền Bắc gặp gỡ trao đổi đầu năm mới (22/3/2016)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT