Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Mạng kiểm định phía Bắc từng bước nâng cao vai trò pháp lý của mình

(Xây dựng) - Vừa qua, tại Nam Định, Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD) các tỉnh phía Bắc và Hội thảo về công tác quản lý dự án, quản lý CLCTXD đã diễn ra dưới sự bảo trợ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây dựng).
Ông Hoàng Hải phổ biến NĐ 46Tham dự Hội nghị có đại điện lãnh đạo Cục Giám định, lãnh đạo Sở Xây dựng các tỉnh và đông đủ thành viên Mạng kiểm định.

Góp phần phòng ngừa chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định phía Bắc dành phần lớn thời gian buổi sáng để tập trung phổ biến Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/ 6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, các dự thảo các thông tư cũng được giới thiệu như: Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động giám sát thi công, kiểm định, giám định xây dựng và quan trắc công trình xây dựng.

Đây là các Nghị định và Thông tư thu hút nhiều ý kiến, trao đổi từ các đại biểu nhằm tăng cường sự hiểu biết, nắm bắt nội dung của các văn bản pháp luật để từ đó đưa ra kiến nghị phục vụ cho công việc hoạt động của Mạng trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Điều hành Mạng kiểm định phía Bắc báo cáo trước hội nghị những hoạt động nổi bật của Mạng trong thời gian qua; đồng thời, thông báo tình hình triển khai Đề án 1511 về “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”.

Thành viên Mạng kiểm định phía Bắc phần lớn là các Trung tâm kiểm định (hoặc Chi cục) - đơn vị sự nghiệp của các Sở Xây dựng và một số Cty kiểm định, đơn vị cung cấp thiết bị công nghệ cho công tác thí nghiệm, kiểm định đã nhiều năm gắn bó với các Trung tâm kiểm định.

Báo cáo từ Ban Điều hành Mạng cho thấy, từ đầu năm 2015 đến nay, các thành viên Mạng rất tích cực tham gia các hoạt động của Mạng; các hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Cơ quan điều hành Mạng hoặc các hội nghề nghiệp tổ chức.

Ban Điều hành thường xuyên liên lạc và phối kết hợp với Cục Giám định - Cơ quan điều hành Mạng để tìm giải pháp nâng cao vị thế và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động của các trung tâm. Đặc biệt đã kịp thời kiến nghị Bộ trưởng và các cục, vụ liên quan nhiều nội dung cụ thể.

Hoạt động của các đơn vị kiểm định về cơ bản thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định (đối với các Trung tâm do UBND tỉnh, thành phố), hoặc ngành nghề kinh doanh (đối với các tổ chức kiểm định khác). Năm 2014, đã có 9 đơn vị được thụ hưởng từ kinh phí của đề án 1511 và 12 đơn vị đang triển khai năm 2015 và các năm tiếp theo.

Có thể thấy, hoạt động của Mạng kiểm định hiện đang góp phần vào việc phòng ngừa chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, đặc biệt từ nguồn vốn ngân sách và nâng cao chất lượng, thẩm mỹ và tuổi thọ công trình xây dựng; đồng thời, thể hiện là pháp nhân đủ tư cách bảo vệ lợi ích của cộng đồng liên quan tới chất lượng công trình xây dựng và sản phẩm VLXD được xã hội thừa nhận.

Hướng tới tăng cường năng lực cho thành viên Mạng


Ông Nguyễn Tất Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nam Định tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị MKĐ

Tuy đã có nhiều nỗ lực, nhưng công tác báo cáo các thành viên Mạng chưa được chú trọng nên hoạt động này chưa trở thành kênh thông tin đắc lực cho công tác quản lý chất lượng công trình tại địa phương. Công tác đào tạo nghiệp vụ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ các hoạt động của Mạng chưa tạo thành hoạt động thường xuyên...

Đặt ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Mạng kiểm định phía Bắc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới hệ thống tổ chức và phương thức hoạt động của Mạng, nâng cao vai trò pháp lý của Mạng.

Đồng thời, mở rộng thành phần tham gia, phạm vi hoạt động của Mạng nhằm tăng cường sự gắn kết các thành viên, giữa thành viên Mạng với các hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật, các tổ chức kinh tế - xã hội và các cơ quan quản lý Nhà nước...

Bên cạnh đó, Mạng kiểm định phía Bắc còn phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và địa phương, phát huy nội lực của các thành viên Mạng để đầu tư tập trung và có chiều sâu nhằm nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm định, thí nghiệm xây dựng.

Các thành viên cần duy trì và thực hiện tốt công tác báo cáo về tình hình chất lượng ở địa phương để giúp cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, đồng thời giúp cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định, thí nghiệm xây dựng.

Thành viên Mạng tiếp tục tham gia các hoạt động giám định tư pháp, phục vụ trưng cầu giám định, thẩm tra thiết kế. Mạng cần trở thành kênh thông tin đắc lực và tổ chức phản biện xã hội có uy tín về lĩnh vực kiểm định.

Ngoài ra, còn tham gia đóng góp ý kiến các Thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; đồng thời đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành trong công tác kiểm định; định mức kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ chi phí dành cho thí nghiệm và kiểm định chất lượng trong quá trình thi công xây dựng.

Nhằm tăng cường năng lực cho các thành viên Mạng, Ban Điều hành sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án 1511 có các giải pháp cụ thể về kinh phí hỗ trợ các tổ chức kiểm định thực hiện dự án đầu tư...

Theo Báo điện tử Xây dựng

4201

Ý kiến

Mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (11/10/2018)

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Giấy mời tham dự Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp (19/10/2018) (8/10/2018)

Trung tâm CDMI đào tạo cho tập đoàn SCG tại Thái Lan (30/8/2018)

Hội thảo khoa học "Kiểm định công trình sau cháy" và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam - khu vực phía Bắc (30/7/2018)

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau hỏa hoạn và công tác phòng ngừa” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – khu vực phía Nam (19/7/2018)

Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn (6/7/2018)

Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (23/4/2018)

Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (9/4/2018)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT