Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Quy chế mạng kiểm định

1. Quy che Mang Kiem dinh.pdf

2. Phu luc 1-Don xin dang ky gia nhap Mang kiem dinh.doc

Thủ tục Đăng ký thành viên Mạng kiểm định:

(Trích Quy chế Hoạt động của Mạng kiểm định)

1. Các cá nhân, tổ chức muốn gia nhập Mạng kiểm định phải làm đơn xin gia nhập Mạng kiểm định trên cơ sở tự nguyện theo mẫu qui định tại Phụ lục 1.

Hồ sơ gửi về Cơ quan điều hành Mạng theo địa chỉ: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) - số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, gồm có:

- Đơn xin gia nhập Mạng kiểm định.

- Hồ sơ năng lực của Tổ chức, cá nhân gia nhập Mạng kiểm định.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Chị Phạm Thùy Trinh 04.39760271 (Máy lẻ 183- DĐ: 0988 879287)
Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng
37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT