Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV

Được phép của Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) - Cơ quan Điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác quản lý An toàn và Bảo trì công trình xây dựng” và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo, Hội nghị là diễn đàn thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác quản lý an toàn và bảo trì công trình xây dựng. Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị như sau:

Thời gian: 01 ngày, vào ngày 19/4/2018.

Địa điểm: Hội trường nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – số 165 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện các Tổng Công ty tư vấn và thi công xây dựng; đại diện các Công ty cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định, thí nghiệm; thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam; các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Nội dung: (xem chương trình đính kèm).

Cục Giám định trân trọng kính mời các đơn vị đăng ký tham dự để Hội thảo và Hội nghị đạt kết quả.


(Vui lòng tải file đính kèm)

Thumoithamdu-mangkiemdinh2018.pdf

Theo Cục Giám định

1031

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau hỏa hoạn và công tác phòng ngừa” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – khu vực phía Nam (19/7/2018)

Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn (6/7/2018)

Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (23/4/2018)

Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (9/4/2018)

Lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng. (9/3/2018)

Giấy mời Hội thảo khoa học Quốc tế "Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017 (23/10/2017)

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (20/10/2017)

Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với hoạt động giám định, giám định tư pháp xây dựng. (16/9/2017)

Hội thảo kiểm định công trình cũ trong đô thị và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2017 (5/8/2017)

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình cũ trong đô thị” và Hội nghị Mạng kiểm định Mạng kiểm định CLCTXD Việt Nam-khu vực phía Nam (24/7/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT