Thư mời tham dự Hội thảo vế thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định, chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1511/QĐ-Tg ngày 12/10/2012, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội thảo về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng. (Xin vui lòng đọc toàn văn Thư mời đính kèm)

Xin vui lòng tải file đính kèm

ThumoiHoithao.pdf

Theo Cục Giám định

1146

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Tin tức thành Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT