Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Cục Giám định (Mạnh Chiến)Tọa đàm Quy chế phối hợp giữa các Bộ, Ngành, cơ quan có liên quan, các cơ quan tiến hành tố tụng và một số Bộ, ngành quản lý chuyên ngành về công tác giám định tư pháp.Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/1010 của Thủ tướng Chính...3/10/2016Cục Giám định (Mạnh Chiến)Cục Giám định tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựngCăn cứ kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp năm 2016. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, ngày 30/8/2016, Cục Giám ...6/9/2016Cục Giám định (Mạnh Chiến)Triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựngThực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/1010 của Thủ tướng Chính...17/8/2016Cục Giám định (Mạnh Chiến)Phổ biến công tác giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựngNgày 14/4/2016, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức phổ biến công tác giám định tư pháp trong hoạt động đầu ...16/4/2016


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT