Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngNgày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề ho...4/1/2017Bộ Xây dựng- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020Thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính p...10/12/2016Bộ Xây dựng- Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựngNgày 01/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BXD về kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây d...21/11/2016Bộ Xây dựng- Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016Ngày 14/10/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký công văn 2246/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016. Theo đó để ...17/10/2016Bộ Xây dựng- Tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngNgày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngà...12/9/2016Bộ Xây dựng- Thành lập Tổ công tác xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngNgày 17/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 801/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Quy chế hoạt động của Hội ...19/8/2016


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT