Bộ Xây dựng- Tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngNgày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngà...12/9/2016Bộ Xây dựng- Thành lập Tổ công tác xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngNgày 17/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 801/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Quy chế hoạt động của Hội ...19/8/2016Cục Giám định- Triển khai kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựngĐể triển khai thực hiện các nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng) và các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng, thời gian q...21/7/2016Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (Minh Tuấn)- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của ĐảngNgày 18/5/2016 tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ ch...23/5/2016


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT