Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang về trưng cầu tổ chức giám định tư pháp xây dựng

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được Văn bản số 10/CV-TA ngày 23/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến giám định tư pháp xây dựng đối với vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/04/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng, việc giám định tư pháp xây dựng do cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng có điều kiện năng lực phù hợp với đối tượng, nội dung được trưng cầu và đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Để giải quyết vụ việc, Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://gdtp.xaydung.gov.vn/ để trưng cầu giám định. Trường hợp không lựa chọn được cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đã được công bố theo quy định, Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở Xây dựng Bắc Giang giới thiệu cá nhân, tổ chức đáp ứng năng lực theo quy định.

2. Chi phí thực hiện giám định được xác định bằng cách lập dự toán theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và phù hợp với khối lượng công việc của đề cương giám định tư pháp đã được chấp thuận theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định gửi Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang để xem xét thực hiện./.

Cục Giám định

274MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT