Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hướng dẫn các Thủ tục hành chính (Kiểm tra công tác nghiệm thu, Giám định tư pháp, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ

1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH VÀO SỬ DỤNG (Vui lòng tải file đính kèm)


2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ NHIỆM, CÔNG BỐ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP XÂY DỰNG; CÔNG BỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC VÀ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂYDỰNG THEO VỤ VIỆC (Vui lòng tải file đính kèm)

Hướng dẫn TTHC-Giám định tư pháp.PDF


3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG (Vui lòng tải file đính kèm)

Theo Cục Giám định

3769

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT