Bộ Xây dựng
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Cách đổi mật khẩu

Vì sao phải đổi mật khẩu?

Tài khoản được cấp cho các tổ chức đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các cá nhân đã được Cục Giám định cấp Chứng chỉ kiểm định viên để tham gia sử dụng phần mềm. Mọi thao tác trên hệ thống đều được ghi lại trong nhật ký, người sử dụng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Để tránh việc tài khoản của mình bị lợi dụng vào mục đích không chính đáng, ngay sau khi nhận được thông tin tài khoản mỗi tổ chức, cá nhân phải tự đổi lại mật khẩu.

Cách đổi mật khẩu

Bước 1: Sau khi đăng nhập, phía trên góc phải màn hình xuất hiện tên người đăng nhập, nhấp chuột vào tên hiển thị => Xuất hiện thực đơn như sau:

Trên thực đơn, chọn mục Đổi mật khẩu => Xuất hiện form đổi mật khẩu như sau:

Tại đây, nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới và nhấn nút Đổi mật khẩu để hoàn tất quá trình.

Cục giám định

599

Số lượng truy cập
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT