Bộ Xây dựng
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Mã hiệu:
Số chế tạo:
Chọn loại thiết bị:
Tìm theo từ khóa:
THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊXem lịch sử cập nhật>>
LẦN KIỂM ĐỊNH GẦN NHẤT:Xem lịch sử kiểm định>>
Ngày kiểm định:
Tổ chức thực hiện kiểm định:
- Tên:
- Mã số:
Ngày hết hạn kiểm định:
Kiểm định viên thực hiện kiểm định:
Hình thức kiểm định:
Kết quả:
Lý do không đạt:
Ngày kiểm định:
Ngày hết hạn kiểm định:
Hình thức kiểm định:
Kết quả:
Lý do không đạt:
THÔNG TIN KHAI THÁC SỬ DỤNG
1) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định:
2) Địa chỉ:
(Trụ sở chính của tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định)
3) Vị trí lắp đặt:
- Tên công trình:
- Địa điểm xây dựng:
- Tỉnh/thành phố:
THÔNG BÁO CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG
LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ(nếu có)
LÝ DO NGỪNG HOẠT ĐỘNG:
(Thông báo cho tổ chức kiểm định cuối cùng thiết bị này)
Số lượng truy cập
An error has occurred. Error: Số lượng truy cập is currently unavailable.
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT