Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Danh sách các tổ chức kiểm định máy, thiết bị, vật tư YCNN
Từ khóa: ngày cấp từ: đến:
STT Số giấy chứng nhận Ngày cấp Tên tổ chức Cơ quan cấp GCN Phạm vi kiểm địnhMẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT