Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Danh mục công trình được chấp thuận nghiệm thu
Năm khởi công: Năm đưa vào sử dụng: Từ khóa:
STT Tên công trình Địa chỉ Chủ đầu tư Khởi công Đưa vào sử dụng Ghi chú


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT