Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
moc.gov.vn- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nhà ởNgày 22/5/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 622/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một ...29/5/2020Bộ Xây dựng- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19Ngày 31/03/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành chỉ thị 02/CT-BXD về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nộ...3/4/2020moc.gov.vn- Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019Ngày 05/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 1567/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 201911/7/2019Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (Công văn 1009BXD-GĐ)- Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019Ngày 10/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1009/BXD-GĐ gửi các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố ...11/5/2019Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (Công văn 1811BXD-TCCB)- Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựngNgày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1811/BXD-TCCB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...30/7/2018moc.gov.vn- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựngNgày 05/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 979/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 32/201...16/7/2018

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT