Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Thông tin liên hệ

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Địa chỉ:                37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Điện thoại:           +84-24-3976 0271 (máy lẻ văn thư 448)                 

- Fax:                     +84-24-3978 0303

- Website:              http://www.cucgiamdinh.gov.vn

- Email                   cucgiamdinh@moc.gov.vn


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG-CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

- Địa chỉ:                37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Điện thoại:           +84-24-3976 0271 (máy lẻ văn thư 448)                 

- Fax:                     +84-24-3978 0303

- Website:              www.cucgiamdinh.gov.vn

- Email                   cucgiamdinh@moc.gov.vn


CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ XÂY DỰNG

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng  


Địa chỉ:                                  37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại:                             024 3976 0271, 024 3976 0278  (máy lẻ văn thư 448)                 Fax: 024 3978 0303

                       

TT

Thông tin liên lạc

Chức danh, đơn vị

Số điện thoại

cố định

Số máy fax

Địa chỉ

hòm thư

1

Phan Duy Thương

 

Phó Cục trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng

 

024 3976 0271

024 3976 0278  (máy lẻ 442)

024 3978 0303

duythuonghrc@gmail.com

2

Nguyễn Tuấn Ngọc Tú

 

Trưởng phòng Quản lý An toàn xây dựng

024 3976 0271- 024 3976 0278

(máy lẻ 450)

tuantucgd@gmail.com

3

Đơn vị trực tiếp tiếp nhận thông tin

Phòng Quản lý An toàn xây dựng

024 3976 0271- 024 3976 0278 (máy lẻ 450)

4

Các thông tin khác

 - Lê Ngọc Quý

 - Mai Thị Hồng Nhi

Phòng Quản lý An toàn xây dựng


- Phó trưởng phòng

- Chuyên viên

 

024 3976 0271- 024 3976 0278 (máy lẻ 450)

 

lequydhxd@gmai.com

maihongnhisd@gmail.com

 MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT