• Thứ trưởng Lê Quang Hùng kiểm tra công trình Nhiệt điện Vũng Áng 1
  • Kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng

Tin tức và Sự kiện

Thứ trưởng Lê Quang Hùng kiểm tra công trình Nhiệt điện Vũng Áng 1

Trong 2 ngày 6 -7/01/2015, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (xã Kỳ Lợi – huyện Kỳ Anh – tỉn... Đọc thêm

Tin Chỉ đạo và Điều hành của Bộ Xây dựng

Tin hoạt động của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước

Thứ trưởng Lê Quang Hùng kiểm tra công trình Nhiệt điện Vũng Áng 1

Trong 2 ngày 6 -7/01/2015, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (xã Kỳ Lợi – huyện Kỳ Anh – tỉn... Đọc thêm