Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 14/8/2023, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tham dự hội nghị có tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và Công văn của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai các bước thuộc quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị quán triệt quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, quy trình nhân sự, đồng thời nhấn mạnh việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan, giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu của hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, giới thiệu những đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ tâm, đủ tầm làm nguồn cán bộ để Trung ương quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cán bộ chủ chốt bỏ phiếu giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo kết quả rà soát nguồn nhân sự, Bộ Xây dựng có 1 đồng chí đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, là đồng chí Nguyễn Tường Văn - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở những nội dung quán triệt của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và kết quả rà soát nguồn nhân sự của Bộ Xây dựng, các cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ phiếu để chọn giới thiệu nhân sự của Bộ Xây dựng đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị

Theo xaydung.gov.vn

409

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT