Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Danh mục công trình được chấp thuận nghiệm thu
Năm khởi công: Năm đưa vào sử dụng: Từ khóa:
STT Tên công trình Địa chỉ Chủ đầu tư Khởi công Đưa vào sử dụng Ghi chú

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT