Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Thủ tục hành chính

Quyết định số 787-QĐ-BXD ngày 23/06/2021

Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng

Ngày 06/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 509/QĐ-BXD về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vự

Quyết định số 1723/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn các Thủ tục hành chính (Kiểm tra công tác nghiệm thu, Giám định tư pháp, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật An toàn lao động

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật An toàn lao động

Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng

Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng

Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Quyết định số 565/QĐ-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An