Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT