Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Ban hành chươrng trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng giai đoạn 2021-202530/5/2022Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Giám định18/2/2022moc.gov.vn- Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát ...12/11/2021Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trìnhBộ Xây dựng vừa có công văn 4467/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý an toàn kết...16/9/2020moc.gov.vn- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nhà ởNgày 22/5/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 622/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một ...29/5/2020Bộ Xây dựng- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19Ngày 31/03/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành chỉ thị 02/CT-BXD về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nộ...3/4/2020
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT