Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022.

Ngày 21/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

9 tháng đầu năm đạt 6 kết quả nổi bật

Ngay từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn, then chốt, có trọng tâm trọng điểm để tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022.

Trong đó, Bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật. Thứ nhất, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Thứ hai, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thành lập Tổ công tác liên ngành do 1 đồng chí Thứ trưởng phụ trách, chủ động làm việc với các địa phương để thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội để hướng dẫn, triển khai cho vay hỗ trợ đối với các đối tượng. Tính đến nay, các giải pháp trên đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các địa phương đã khởi công được 17 dự án với tổng số 31.230 căn hộ.

Thứ ba, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án năm 2022 và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Kết quả cơ bản các chương trình xây dựng các Luật, Nghị định, chương trình, đề án đáp ứng chất lượng, tiến độ tiến độ được Quốc hội, Chính phủ giao.

Thứ tư, để ngăn chặn nguy cơ “bong bóng” bất động sản và tác động tiêu cực của việc đấu giá quyền sử dụng đất đến thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã có nhiều báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về đánh giá toàn diện thị trường bất động sản năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững; đánh giá tác động của kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản, kiến nghị một số giải pháp liên quan đến sửa đổi chính sách, pháp luật về đấu giá và tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cụ thể tình hình, diễn biến dòng vốn vào thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

bo xay dung day manh cac giai phap hoan thanh nhiem vu 3 thang cuoi nam 2022
Bộ trưởng và các Thứ trưởng điều hành Hội nghị giao ban quý III/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022.

Với cách làm của Bộ Xây dựng kết hợp với các giải pháp quyết liệt của các địa phương và cơ quan thuế, thị trường bất động sản hiện nay cơ bản đã cân bằng trở lại giữa hoạt động đầu tư, kinh doanh với mua bán để sử dụng.

Thứ năm, Bộ Xây dựng đã chủ động, kịp thời thành lập các tổ công tác, đoàn làm việc với nhiều Bộ ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tiến độ các quy hoạch ngành quốc gia được Chính phủ giao như Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Về cơ bản, các nhiệm vụ được giao đều được hoàn thành kịp thời, đúng thời hạn, số lượng nhiệm vụ bị quá hạn rất ít.

Tính đến ngày 17/10/2022, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 87 trong tổng số 186 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 46,77% khối lượng công việc. Số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện là 99. Trong đó, 91 nhiệm vụ trong hạn và không có hạn chiếm 48,92%, chỉ có 8 nhiệm vụ quá hạn chiếm 4,3%.

Đối với các nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2021 giao, Bộ Xây dựng vẫn đang tiếp tục triển khai. Các nhiệm vụ này chưa hoàn thành do đa số nhiệm vụ không có thời hạn cụ thể, một số đang trong tình trạng chờ văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành hoặc chờ phối hợp của bộ, ngành khác liên quan hoặc chưa có văn bản đề xuất của địa phương.

Thị trường bất động sản bất ổn, nhà ở xã hội vẫn thiếu trầm trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Bộ Xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Trước hết, các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật… có nội dung rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong khi sự phối hợp trong quá trình tham gia soạn thảo, góp ý đôi khi chưa chặt chẽ, khoa học, chưa thực sự hiệu quả, chưa bảo đảm thời gian theo yêu cầu.

Việc sửa đổi các quy định của pháp luật và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá còn chậm, chưa theo kịp với những bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động về đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc còn hạn chế.

bo xay dung day manh cac giai phap hoan thanh nhiem vu 3 thang cuoi nam 2022
Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Lê Văn Cư đóng góp ý kiến tại Hội nghị giao ban.

Chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc điều chỉnh quy hoạch chưa chặt chẽ. Nguồn vốn, thủ tục lập quy hoạch còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, còn chậm đổi mới. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch và phát triển đô thị còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ. Trình độ, năng lực của nhiều cán bộ, công chức, viên chức quản lý đô thị còn chưa theo kịp tình hình thực tế phát triển đô thị.

Tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng, nguyên, nhiên liệu đầu vào và các nhà thầu xây dựng thiếu việc làm, thiếu nhân lực, thiếu vốn đang diễn ra phổ biến nhưng chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để giải quyết. Các doanh nghiệp xây dựng chậm phục hồi sau đại dịch COVID-19, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao.

Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau để “ôm hàng”, “làm giá”, “tạo sóng”, “thổi giá” và gây “sốt ảo” ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường. Giá bất động sản tăng cao gây khó khăn cho những người mua có nhu cầu ở thực.

3 tháng cuối năm 2022 còn nhiều nhiệm vụ quan trọng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện tốt theo các chương trình hành động, kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động, quyết tâm cao và phối hợp hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị; có sự phân công rõ ràng để dễ đánh giá. Trong đó, Bộ trưởng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về xây dựng pháp luật, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2022; quan tâm đến công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật và rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện có.

Thứ hai, về quy hoạch kiến trúc, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ liên quan đến thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền để trình Thủ tướng phê duyệt. Trong quá trình thẩm định, các đơn vị phải đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy trình, đúng quy định pháp luật; quan tâm đến định hướng kiến trúc Việt Nam; đôn đốc các địa phương trong công tác quy hoạch - kiến trúc, công bố công khai quy hoạch…

Thứ ba, về hợp tác phát triển đô thị, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cùng phối hợp chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phải đẩy mạnh tiến độ xây dựng Luật Quản lý và phát triển đô thị; tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc; tiến hành nghiên cứu các kế hoạch, đề án về đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh…

Thứ tư, về hạ tầng kỹ thuật đô thị liên quan đến cấp thoát nước, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng Luật Cấp thoát nước, thực hiện các đề án về cấp thoát nước…

Thứ năm, về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng đề nghị tập trung xây dựng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, lấy ý kiến từ chuyên gia, đối tượng chịu tác động; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ; thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. Với thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Bộ Xây dựng cần theo sát tình hình để kịp thời tham mưu, điều chỉnh phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực và đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh.

Thứ sáu, liên quan đến hoạt động xây dựng, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục hoàn thiện, ban hành Thông tư về hợp đồng xây dựng; hoàn thành công tác thẩm định đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng quy định; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng; điều chỉnh quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng; hoàn thành Nghị định về cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng.

Thứ bảy, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện đề án định mức giá xây dựng; theo dõi thị trường vật liệu xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng.

Thứ tám là nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; triển khai các giải pháp đôn đốc, xử lý việc chậm thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ chín, liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng đúng quy định của pháp luật. Thứ mười, liên quan đến các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị quyết tâm, chủ động và sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tiếp tục triển khai quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp.

bo xay dung day manh cac giai phap hoan thanh nhiem vu 3 thang cuoi nam 2022
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022.

Trong khi đó, các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Xây dựng cần đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các viện nghiên cứu chủ động đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ, tham gia các chủ trương chính sách lớn của Bộ.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý các nội dung về công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, tăng cường hợp tác quốc tế, chuẩn bị tốt 2 cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ với Cuba và Algeria, tổ chức 2 Hội thảo phối hợp với Trung Quốc và Hàn Quốc, công tác phòng cháy chữa cháy, đầu tư công…


Theo Báo Xây dựng

739

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT