Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cần siết chặt và nghiêm minh hơn trong công tác quản lý chất lượng công trình

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ động nắm bắt tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng

Theo báo cáo từ Cục Giám định, năm 2020, mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng đơn vị đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên cả nước; có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn giải quyết các công việc đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công việc. Các hoạt động công vụ đã được tổ chức thực hiện theo kế hoạch chặt chẽ, khoa học.

Cụ thể, công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật đã được Cục tập trung thực hiện đáp ứng tiến độ theo chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ; đã tổ chức thực hiện kịp thời đối với các nhiệm vụ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Các hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng chặt chẽ, hiệu quả hơn; kịp thời hướng dẫn giúp Chủ đầu tư và các bên liên quan tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình. Chất lượng các công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

can siet chat va nghiem minh hon trong cong tac quan ly chat luong cong trinh
Hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã phát huy tốt vai trò và góp phần nâng cao chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia.

Hiện nay, hoạt động của Hội đồng đã phát huy tốt vai trò và có đóng góp đáng kể trong việc cảnh báo, chấn chỉnh các vi phạm về quản lý chất lượng công trình và góp phần nâng cao chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình để xảy ra tồn tại, khiếm khuyết mặc dù đã được Hội đồng có văn bản cảnh báo, nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan không khắc phục hoặc chưa khắc phục kịp thời dẫn đến xảy ra tồn tại...

Đối với công tác quản lý Nhà nước về an toàn lao động, Cục phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức nhiều đoàn công tác tại địa phương; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại hơn 30 công trình…

Thông qua việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo phân cấp, đã giúp cho các Chủ thể tham gia hoạt động xây dựng hiểu rõ hơn, nâng cao nhận thức về việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng.

can siet chat va nghiem minh hon trong cong tac quan ly chat luong cong trinh
Cục Giám định đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại miền Trung và kiểm tra thực tế tại một số công trình.

Công tác quan trọng khác như quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, năm qua, Cục đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 3 tỉnh miền Trung, kiểm tra thực tế tại một số công trình, đặc biệt là các công trình quan trọng phục vụ phòng chống thiên tai.

Đối với công tác tư vấn, trong năm 2020, doanh thu của Trung tâm CDMI đã hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra, đạt trên 25 tỷ đồng. Công tác đào tạo đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến một số quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đào tạo kiểm định an toàn lao động tại các tỉnh. Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp thi công xây dựng…

Bên cạnh đó, Cục chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện tốt công tác kiện toàn bộ máy. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động, tiền lương, thu nhập tăng thêm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân... được đảm bảo theo quy định, hoạt động sự nghiệp tăng trưởng tốt.

Siết chặt công tác quản lý, xử phạt vi phạm

Trong năm vừa qua, khối lượng công việc Cục được giao là nhiều, có nhiều nhiệm vụ mới, trong khi số lượng cán bộ thực hiện còn hạn chế, dẫn đến còn một số tồn tại, khó khăn. Để tập trung cho năm 2021, Cục Giám định sẽ tiếp tục công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật và thể chế. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ hơn các nhiệm vụ theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, như: Tập trung hướng dẫn, phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các địa phương, Bộ, ngành để có hướng dẫn, xử lý kịp thời.

can siet chat va nghiem minh hon trong cong tac quan ly chat luong cong trinh
Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và theo dõi tình hình chất lượng công trình một cách nghiêm khắc hơn.

Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo phân cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và theo dõi tình hình chất lượng đối với công trình do Hội đồng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các công trình trong quá trình thi công.

Ngoài ra, Cục sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2021; Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc giai đoạn 2021-2023. Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ của Trung tâm CDMI đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Duy trì hoạt động Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao…

can siet chat va nghiem minh hon trong cong tac quan ly chat luong cong trinh
Toàn cảnh Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Thứ trưởng Lê Quang Hùng khẳng định Cục Giám định đã có nhiều nỗ lực vượt khó và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới, với những thay đổi trong chức năng nhiệm vụ chung, Thứ trưởng lưu ý Cục Giám định cần tập trung nâng cao hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng công trình, xử lý nghiêm minh hơn những công trình vi phạm. Công tác quản lý thi công cần đẩy mạnh quản lý an toàn lao động. Nâng cao vai trò của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước trong công tác kiểm tra nghiệm thu đảm bảo an toàn công trình. Đồng thời, thể hiện rõ hơn vai trò trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Nhân dịp xuân mới sắp đến, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chúc toàn thể cán bộ công nhân viên lao động Cục Giám định đón xuân vui vẻ, đầm ấm và phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững vị thế xây dựng đơn vị ổn định phát triển.

Theo baoxaydung.com.vn

3324

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (11/6/2024)

Hội thảo “Đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và phổ biến một số nội dung pháp luật mới trong hoạt động xây dựng” (11/6/2024)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (17/5/2024)

Khánh thành cầu Háng Đề Súa Tua tại Trạm Tấu, Yên Bái (29/9/2023)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng với hành trình tri ân tháng 7 tại Hà Tĩnh (17/7/2023)

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (6/7/2023)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (12/1/2023)

Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thực hiện (27/12/2022)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (lần 2) (21/10/2022)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng về ngày thương binh liệt sỹ (25/7/2022)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An