Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Chấp thuận kết quả nghiệm thu tuyến chính dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ để đưa vào khai thác có điều kiện

Ngày 28/6, tại Vĩnh Long, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) tiến hành họp kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì cuộc họp

Dự án thi công đảm bảo theo thiết kế được duyệt

Báo cáo với Hội đồng về việc hoàn thành thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (Dự án), đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (BQL) Mỹ Thuận cho biết: Dự án có chiều dài đoạn tuyến khoảng 22,97km (trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long là 12,53km và tỉnh Đồng Tháp là 10,44km). Điểm đầu dự án tại Km107+363,08 (tương đương Km107+740 - Lý trình Dự án cầu Mỹ Thuận 2) thuộc địa phận phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối: Km130+337 - nút giao Chà Và (giao với Quốc lộ 1, trùng với điểm đầu dự án cầu Cần Thơ), thuộc địa phận xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.


Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Dự án được khởi công vào tháng 1/2021, phân kỳ đầu tư 4 làn xe, bề rộng mặt đường là 17m, cầu 17,5m; vận tốc khai thác 90km/giờ. Sau gần 3 năm thi công, đã hoàn thành và lưu thông tuyến chính vào ngày 25/12/2023.

Đối tượng chủ đầu tư đề nghị Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành là đoạn tuyến chính bao gồm: Đoạn tuyến dài 22,97km; 15 cầu tuyến chính, 3 cầu vượt ngang, 1 cầu trên Quốc lộ 80; nút giao (nút giao Quốc lộ 80, nút giao Đường tỉnh 908, nút giao Chà Và; 2 hầm dân sinh, 52 cống thoát nước ngang và hạng mục an toàn giao thông. Các hạng mục còn lại chưa đề nghị Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu gồm: Hệ thống đường gom (sẽ hoàn thành đến 30/6/2024), hạng mục lề, trồng cỏ mái ta luy nền đường.


Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết: Các công việc đã thi công Dự án đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật.

Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết: Các công việc đã thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật. Các công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định. Trong quá trình thi công, một số khiếm khuyết, tồn tại do Chuyên gia, cơ quan Thường trực Hội đồng và tư vấn kiểm định lưu ý, đã được nhà thầu khắc phục và có báo cáo giải trình. Hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng theo đúng pháp luật.

Công tác vận hành khai thác ổn định

Tại cuộc họp, căn cứ theo hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng, kết quả các đợt kiểm tra công trình, các báo cáo của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chất lượng công trình và Báo cáo của Tổ chuyên gia Hội đồng, cho thấy: Quá trình tổ chức triển khai thi công công trình, chủ đầu tư, các chủ thể tham gia thi công xây dựng công trình đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu có điều kiện để đưa công trình vào khai thác tạm, đến nay khoảng 6 tháng và hiện đang vận hành bình thường.


Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu có điều kiện để đưa công trình vào khai thác tạm từ cuối tháng 12/2023.

Các ý kiến đều nhận định, đoạn tuyến chính của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 cơ bản đủ điều kiện để được Hội đồng xem xét việc chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư, đưa Dự án vào khai thác có điều kiện.

Tuy nhiên, Cơ quan Thường trực và Tổ chuyên gia Hội đồng lưu ý, chủ đầu tư cần tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công việc nêu tại các Biên bản nghiệm thu hoàn thành các gói thầu theo kế hoạch. Hoàn thiện các vị trí lề đường, mái ta luy đảm bảo độ chặt, độ dốc theo thiết kế. Đồng thời, tổ chức quan trắc, theo dõi lún định kỳ; có biện pháp xử lý kịp thời khi xuất hiện hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên tuyến (nếu có). Rà soát, lập, tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định…


Đại diện Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.


Đại diện Tổ chuyên gia Hội đồng báo cáo kết quả các đợt kiểm tra Dự án với Hội đồng.

Thống nhất với ý kiến của Hội đồng, về phía địa phương, 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp cho biết đã nỗ lực hỗ trợ để Dự án được hoàn thành theo tiến độ. Các địa phương đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các đường gom dân sinh để đảm bảo chất lượng công trình, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong phạm vi Dự án. Một số kiến nghị của người dân, chủ đầu tư cần thực hiện giải quyết sớm. Các biển báo nút giao cần được bổ sung điều chỉnh để hướng dẫn tham gia giao thông an toàn…


Các ý kiến từ địa phương đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các đường gom dân sinh.

Về phía chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết: Sau những đợt kiểm tra và lưu ý của cơ quan Thường trực Hội đồng, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án và cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu và nhanh chóng khắc phục, báo cáo giải trình. Qua báo cáo của Tổ chuyên gia và Hội đồng, Dự án đã cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng và hồ sơ pháp lý. Dự án đưa vào khai thác sử dụng tạm 6 tháng và ghi nhận chất lượng tuyến đường ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm thống nhất với ý kiến của Hội đồng là chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đưa tuyến chính Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần thơ vào sử dụng có điều kiện vì một số hạng mục chưa hoàn thành nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng khai thác Dự án. Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý Mỹ Thuận tiếp thu các lưu ý của Hội đồng, hoàn thành các hạng mục còn lại theo cam kết.


Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đồng ý với ý kiến Hội đồng tại cuộc họp, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đưa tuyến chính Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần thơ vào sử dụng có điều kiện.

Để dự án đưa vào khai thác hiệu quả, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng tại cuộc họp như: Hoàn thành các nội dung công việc tại biên bản nghiệm thu hoàn thành các gói thầu theo kế hoạch; hoàn thiện hệ thống đường gom theo thiết kế. Tổ chức công tác quan trắc theo dõi lún định kỳ vị trí tiếp giáp vùng đất yếu, đường đầu cầu cống…


Hội đồng chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đưa tuyến chính dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ vào khai thác có điều kiện.

Phối hợp với đơn vị quản lý khai thác thực hiện đúng các quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng để đảm bảo an toàn giao thông và tuổi thọ công trình theo thiết kế. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật…

Sau khi chủ đầu tổ chức hoàn thành thi công toàn bộ các hạng mục công trình còn lại theo yêu cầu thiết kế, chủ đầu tư báo cáo Hội đồng để được xem xét, chấp thuận chính thức kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

Theo Báo Xây dựng

243

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An