Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/06/2020 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Giám định nhiệm kỳ 2020-2025

Hòa cùng không khí cả nước và Đảng bộ Bộ Xây dựng cùng sôi nổi thi đua, phấn đấu tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, ngày 10/6/2020, Đảng bộ Cục Giám định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020÷2025.

Hiện nay, Đảng bộ Cục Giám định có 04 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên, trong đó, có 40 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Giám định đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của đảng ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của cấp trên: Đảng ủy Cục Giám định đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức nắm vững và thực hiện có hiệu quả; giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các hành vi vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã tổ chức bồi dưỡng, kết nạp 16 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 08 đảng viên (đạt số lượng đảng viên kết nạp mới chỉ tiêu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 - hằng năm kết nạp ít nhất 03 đảng viên mới). Hiện nay, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc bồi dưỡng 03 đối tượng quần chúng tích cực để kết nạp vào Đảng.

Với tinh thần công khai, dân chủ, Đại hội tiến hành bầu ra BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí: Phạm Minh Hà, Ngô Lâm, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Bá Tuân, Nguyễn Kim Đức.


BCH Đảng ủy Cục Giám định nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng ngày BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Bí thư và Phó Bí thư, kết quả Đồng chí Phạm Minh Hà đã được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Ngô Lâm được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.


Theo Cục Giám định

2144

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (11/6/2024)

Hội thảo “Đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và phổ biến một số nội dung pháp luật mới trong hoạt động xây dựng” (11/6/2024)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (17/5/2024)

Khánh thành cầu Háng Đề Súa Tua tại Trạm Tấu, Yên Bái (29/9/2023)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng với hành trình tri ân tháng 7 tại Hà Tĩnh (17/7/2023)

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (6/7/2023)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (12/1/2023)

Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thực hiện (27/12/2022)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (lần 2) (21/10/2022)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng về ngày thương binh liệt sỹ (25/7/2022)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An