Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020

Ngày 10/1 tại Hà Nội, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Theo đó, trong năm mới, Cục Giám định sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát chất lượng công trình một cách chặt chẽ hơn.
Ông Phạm Minh Hà – Cục trưởng Cục Giám định chủ trì Hội nghị

Trong năm qua, công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật đã được Cục tập trung thực hiện đáp ứng tiến độ theo chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ, trong đó đã hoàn thành góp ý dự thảo Luật Xây dựng, hoàn thành trình ban hành được 04/04 thông tư, 01 Đề án theo kế hoạch.

Triển khai thực hiện Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, Cục Giám định tích cực hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Kết quả đã góp phần kiểm soát tốt chất lượng các công trình cấp I và cấp đặc biệt thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã đi vào nền nếp, cơ bản đảm bảo giải quyết đúng thời gian quy định.

Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Cục Giám định đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng.

nam 2020 se kiem soat chat luong cong trinh mot cach chat che hon
Ông Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định báo cáo tổng kết hoạt động Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình năm 2019 (Ảnh: Hồng Lĩnh).

Phát huy các kết quả đạt được của năm 2019, sang năm mới 2020, Cục Giám định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung xây dựng dự thảo Luật Xây dựng theo phân công; soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn sau khi Luật Xây dựng sửa đổi được ban hành; rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Rà soát, hoàn thiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động nói chung và an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng nói riêng theo hướng phân định rõ trách nhiệm của quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dưngh tại các địa phương, Bộ, ngành để có hướng dẫn, xử lý kịp thời. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành và địa phương trong công tác thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Phối hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành Bộ Xây dựng để hướng dẫn công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình Nhà Quốc hội Lào. Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động đối với cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng bằng nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Cục.

Theo Báo xây dựng

1926

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An