Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 10/1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ông Phạm Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám định phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định cho biết: Trong năm 2022, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được Cục tập trung thực hiện đáp ứng tiến độ theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ.

Cục Giám định đã tham gia xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về quản lý chất lượng, bảo trì cho các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo trên 30 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chức năng nhiệm vụ của Cục.


Phó Cục trưởng Ngô Lâm báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Cục Giám định đã tăng cường trao đổi, hướng dẫn, tổ chức các Hội nghị, các lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD cho các địa phương.

Cục còn tham mưu xây dựng các quy định về công tác giám định tư pháp xây dựng để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả; Đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác quản lý chất lượng các công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo dõi, kiểm tra...

Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng
Cục Giám định phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác quản lý chất lượng các công trình quan trọng quốc gia.

Về kế hoạch trọng tâm năm 2023, Cục Giám định tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Tiếp tục hoàn thiện Quy trình đánh giá an toàn công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Tiếp tục rà soát, đánh giá nghề, công việc nguy hiểm và đề nghị Bộ LĐTBXH ban hành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ngành Xây dựng...

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động nói chung và an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng nói riêng theo hướng phân định rõ trách nhiệm của quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Cục Giám định sẽ kiện toàn bộ máy giúp việc, quy trình kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhà nước.

Đại diện các đơn vị thuộc Cục đã phát biểu ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng năm 2023 với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định đã biểu dương thành tích của các đơn vị trong thời gian qua, nhấn mạnh sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã góp phần vào thành tích chung của Cục, đồng thời chỉ ra một số nguyên nhân, hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Dưới đây là hình ảnh đại diện các đơn vị chia sẻ ý kiến tại Hội nghị:

Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng
Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng
Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng
Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng
Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng

Theo Cục Giám định

3092

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (11/6/2024)

Hội thảo “Đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và phổ biến một số nội dung pháp luật mới trong hoạt động xây dựng” (11/6/2024)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (17/5/2024)

Khánh thành cầu Háng Đề Súa Tua tại Trạm Tấu, Yên Bái (29/9/2023)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng với hành trình tri ân tháng 7 tại Hà Tĩnh (17/7/2023)

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (6/7/2023)

Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thực hiện (27/12/2022)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (lần 2) (21/10/2022)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng về ngày thương binh liệt sỹ (25/7/2022)

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (7/7/2021)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An