Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngày 29/01, tại Bộ Xây dựng, Cục Giám Định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Đại diện Lãnh đạo Cục góp ý dự thảo báo cáo

Năm 2018, Cục Giám định đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đặc biệt là đã trình Bộ ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng cũng như rà soát, đề xuất một số nội dung cần sửa đổi Nghị định 46/2015/NĐ-CP, đồng thời tham gia sửa đổi, góp ý một số VBQPPL có liên quan. Hệ thống VBQPPL hiện hành đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giải quyết những bất cập, vướng mắc thực tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD) và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Năm 2018, Cục đã có kế hoạch và chủ động làm việc với các địa phương, kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị về các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao. Cục Giám định đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn xây dựng Việt Nam, Cục ATLĐ- Bộ Lao động - TBXH kiểm tra an toàn trong quá trình thi công xây dựng. Thông qua các đợt kiểm tra đã rà soát, chấn chỉnh các sai phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; thực hiện kiểm tra đánh giá an toàn hồ đập; rà soát, kiểm tra chất lượng công trình tháp viễn thông.

Cục cũng đã phối hợp tham gia các đoàn công tác liên ngành với Bộ Công an để kiểm tra công tác PCCC tại một số thành phố lớn, chấn chỉnh vi phạm về PCCC đối với một số công trình.Đ/c Nguyễn Thế Anh, Phó CVP Cục đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2018

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Cục đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng. Qua công tác kiểm tra, Hội đồng đã phát hiện các vấn đề tồn tại và kịp thời nhắc nhở, chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường kiểm soát chất lượng và khắc phục những tồn tại, góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao. Kịp thời báo cáo trình Lãnh đạo Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, thông cáo báo chí liên quan đến vấn đề kỹ thuật quan trọng ở một số công trình như Cầu Vàm Cống, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cầu Bạch Đằng, Metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên...v.v...

Năm 2018, Công tác kiểm tra, nghiệm thu theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn đã được thực hiện nền nếp, ổn định, chặt chẽ, đã tạo được chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước về chất lượng công trình, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là nâng cao ý thức của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình.

Công tác giám định tư pháp (GĐTP) trong xây dựng được thực hiện tốt, Cục đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động GĐTP, đã góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP đáp ứng nhu cầu hoạt động tố tụng, xử lý kịp thời các vụ án theo yêu cầu thực tiễn. Trong năm 2018, Cục đã thực hiện tổng kết 05 năm thi hành Luật Giám định tư pháp, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Giám định tư pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong hoạt động trưng cầu giám định, đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân từ chối, né tránh thực hiện giám định, có cơ chế khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giám định tư pháp.

Ngoài một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Cục Giám định còn thực hiện tốt các hoạt động khác như: Phối hợp công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện các Đề án, Dự án sự nghiệp kinh tế, Đề tài NCKH; Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Điều hành Mạng Kiểm định; Tổ chức Giải thưởng công trình chất lượng cao năm 2017, Đợt 1, 2/2018... Hoạt động sự nghiệp có thu của Trung tâm thuộc Cục đạt 140% so với kế hoạch đề ra.


Tập thể Lãnh đạo Cục Giám định luôn chỉ đạo, quan tâm cải thiện thu nhập, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc nâng cao đời sống về văn hóa, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức qua các hoạt động thiện nguyện và giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ...


Đ/c Phạm Tiến Văn, Phó Cục trưởng dọc góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định yêu cầu phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Cục Giám định sẽ hoàn thành trình Bộ ban hành đúng tiến độ các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý được giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về CLCTXD, quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng như, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các địa phương, Bộ ngành nhằm kịp thời cung cấp phục vụ công tác điều hành lãnh đạo Bộ; tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến VBQPPL; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng theo phân cấp; thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình do Bộ làm chủ đầu tư.

Cục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng, báo cáo Lãnh đạo HĐNTNN đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 310/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình do Thủ tướng giao HĐNTNN theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn hồ, đập; theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, lập danh sách và công bố các tổ chức giám định giám định tư pháp xây dựng nhằm củng cố, tăng cường nguồn lực hoạt động giáp định tư pháp xây dựng. Tăng cường làm việc với địa phương để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Các dự án SNKT, đề tài NCKH và đặc biệt Đề án ANKT sẽ đảm bảo hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Phạm Minh Hà đã trao bằng khen của Bộ trưởng cho các đơn vị, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm qua.


Đ/c Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định trao các danh hiệu cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2018Đ/c Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định trao các danh hiệu cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2018

Theo Cục Giám định (Xuân Phương-Hồng Lĩnh)

2767

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 (11/1/2020)

Cục Giám định tổ chức kết nạp Đảng viên mới (5/4/2019)

Bộ Xây dựng vào cuộc chỉ đạo khắc phục tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết nhiều người tại Vĩnh Long (16/3/2019)

Bộ Xây dựng chỉ đạo giải quyết sự cố tại công trình Nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing thuộc Khu công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long (15/3/2019)

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – BXD (21/2/2019)

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ tại số 50 Phan Văn Khỏe, P. 2, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh (21/9/2018)

Đoàn thanh niên CDMI trao quà cho trường miền núi khó khăn (17/6/2018)

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Khu nhà ở cao tầng (The Nassim Thảo Điền). (6/6/2018)

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Khối nhà A2 (Block A2) thuộc Khu chung cư tái định cư 2,04ha,Phường 4, Quận 8, TP. HCM. (6/6/2018)

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Trụ sở văn phòng Casumina (27/4/2018)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An