Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Đảng bộ Bộ Xây dựng tham dự hội nghị Thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Ngày 28/8/2023, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 285 điểm cầu, với sự tham gia của gần 14 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo Nhân dân)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng có đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và hơn 20 điểm cầu thành phần tại các Đảng bộ, chị bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Hội nghị là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trình bày chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, GS.TS. Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Đảng ủy Khối là cơ quan chuyên trách công tác đảng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị. Do đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng ủy Khối phải chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, cơ quan đơn vị.

GS.TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, để góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sự trì trệ dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thì yêu cầu “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” là đặc biệt cần thiết. Chuyên đề cũng đưa ra các giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Để tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; đồng thời, cần khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Tiếp đó, với chuyên đề “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”, PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân (tiêu cực) thì sẽ dễ có hành vi tham ô, tham nhũng, ăn cắp của công, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch với quần chúng nhân dân, “vác mặt làm quan cách mạng” và sa đọa, biến chất trở thành “giặc nội xâm” phá hoại đất nước. Vì vậy, thực hiện một cách hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam sẽ góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong tác phẩm “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và nhà nước ta trong sạch vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần tập trung vào một số định hướng lớn về huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”; hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực; từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài Nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy triển khai kế hoạch thực hiện nội dung trong các chuyên đề trong giai đoạn sắp tới, với 3 giải pháp tổ chức. Đó là: tăng cường nhận thức cho cán bộ đảng viên, tổ chức các hội nghị chuyên đề để kịp thời quán triệt đảng viên về các vấn đề thời sự, quan điểm chỉ đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, kiểm tra giám sát để kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết nhằm ngăn chặn kịp thời; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của các đồng chí thủ trưởng các đơn vị.

Theo xaydung.gov.vn

327

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT