Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX

Chiều 7/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX. Hội nghị do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp với Cơ quan điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng (VNBAC) tổ chức.
Ông Nguyễn Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Cơ quan Điều hành (giữa) điều hành Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, tổng số thành viên của Mạng tính đến nay là 257 đơn vị. Mạng kiểm định hiện đã thể hiện vai trò cần thiết trong việc kết nối các tổ chức, cá nhân thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng. Hoạt động Mạng một mặt giúp các thành viên tiếp cận thông tin, đào tạo nâng cao năng lực, mặt khác giúp cơ quan quản lý Nhà nước định hướng được sự phát triển của các tổ chức này, huy động các thành viên vào việc tăng cường kiểm soát chất lượng công trình.

Các thành viên Mạng kiểm định đã tiếp tục gửi các ý kiến đóng góp nhằm bổ sung, sửa đổi cho một số văn bản quy phạm pháp luật, đến nay đã được Bộ Xây dựng tiếp thu và đưa vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều cho Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; Dự thảo Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (Dự kiến ban hành trong quý III/2024); Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

Cơ quan điều hành Mạng kiểm định tham mưu cho Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng các văn bản liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xây dựng (Văn bản số 798/BXD-KHTC ngày 07/3/2023).

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX
Ông Nguyễn Bá Tuân - Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng tổng kết hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tuy nhiên, các thành viên Mạng kiểm định nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nên chưa tận dụng hết khả năng liên danh, liên kết để hỗ trợ năng lực của các thành viên để cùng nâng cao năng lực của nhau; Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm định cấu kiện, công trình xây dựng chưa hoàn thiện.

Từ thực tế trong công việc kiểm định chất lượng xây dựng tại địa phương, trên các công trường xây dựng: Các thành viên Mạng cần có phản hồi với cơ quan quản lý Nhà nước về những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung đối với các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách đã có, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của ngành Xây dựng.

Cụ thể: Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng; Tập trung đóng góp ý kiến để cơ quan quản lý Nhà nước ban hành một số cơ chế, chính sách; Đào tạo nghiệp vụ các khóa học…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện các đơn vị, đóng góp cho phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Mạng kiểm định, trong đó tập trung vào phát triển năng lực, thiết bị và nhân sự.

Theo báo xây dựng điện tử

322

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội thảo “Đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và phổ biến một số nội dung pháp luật mới trong hoạt động xây dựng” (11/6/2024)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (17/5/2024)

Khánh thành cầu Háng Đề Súa Tua tại Trạm Tấu, Yên Bái (29/9/2023)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng với hành trình tri ân tháng 7 tại Hà Tĩnh (17/7/2023)

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (6/7/2023)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (12/1/2023)

Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thực hiện (27/12/2022)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (lần 2) (21/10/2022)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng về ngày thương binh liệt sỹ (25/7/2022)

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (7/7/2021)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An