Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hội thảo Quản lý chất lượng, an toàn trong xây dựng và Hội nghị Mạng kiểm định lần thứ 18

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Mạng kiểm định), Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – cơ quan điều hành Mạng kiểm định tổ chức Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng và Hội nghị Mạng kiểm định lần thứ 18 tại trụ sở Bộ Xây dựng vào chiều 14/7.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tham dự Hội nghị cùng đại diện các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kiểm định xây dựng; các thành viên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn xây dựng

Tại Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng, PGS.TS Phạm Minh Hà – Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình (Cục Giám định) đã chia sẻ một số nội dung thay đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về quản lý Nhà nước trong công tác đánh giá an toàn công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu và an toàn trong thi công xây dựng.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
PGS.TS Phạm Minh Hà – Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình chia sẻ về công tác đánh giá an toàn công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu…

Về sửa đổi một số quy định liên quan đến Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Cục trưởng Cục Giám định cho biết, hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến nhằm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: Điều chỉnh thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo hướng tăng cường phân cấp cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương. Sửa đổi điều kiện đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng tại khoản 3, Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Về Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu: Cục Giám định đã hoàn thành dự thảo Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và trình Bộ Xây dựng công bố để tham khảo, áp dụng cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, nhằm mục đích đảm bảo việc thực hiện thống nhất, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn hóa quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo TCVN ISO 9001:2015.

Về Quản lý an toàn trong thi công xây dựng: Các VBQPPL về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình được xây dựng, ban hành theo hướng chủ động phòng, chống các yếu tố nguy hiểm có thể gây ra sự cố an mất an toàn lao động, đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Nội dung của các văn bản phù hợp thông lệ quốc tế và các điều kiện cụ thể của Việt Nam. Việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, là công cụ hữu hiệu để các cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý tốt hơn đối với công tác này trong thời gian tới.

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, hiện tại Cục Giám định đang phối hợp cùng các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng Quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng. Quy trình này sẽ được chuyển giao, phổ biến rộng rãi tới cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng địa phương; các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý, vận hành công trình xây dựng, thời gian dự kiến triển khai trong năm 2023.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
TS. Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định chia sẻ Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình về xây dựng.

Cũng tại Hội thảo, TS. Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định chia sẻ cụ thể về thực trạng hoạt động kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của các cơ quan chuyên môn (CQCM) và những vấn đề quan trọng của Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của CQCM và những vấn đề quan trọng của Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình về xây dựng.

TS. Ngô Lâm cho biết: Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (trước đây là Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 và số 46/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2015), công tác quản lý chất lượng nói chung và hoạt động kiểm tra của cơ quan CQCM đối với công tác nghiệm thu công trình xây dựng nói riêng đã góp phần nâng cao chất lượng công trình, hạn chế được các tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tiễn, một số CQCM còn gặp khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền; quá trình thực hiện còn chưa thống nhất, đồng bộ giữa các CQCM khác nhau. Vì vậy, Cục Giám định đã xây dựng “Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng” (Quy trình) để làm tài liệu tham khảo.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
PGS.TS Phạm Phú Tình trình bày công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng.

Hội nghị còn có các tham luận được các đại biểu quan tâm như: Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng của PGS.TS Phạm Phú Tình – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Khảo sát phục vụ kiểm định kết cấu công trình bê tông cốt thép bị ăn mòn – PGS.TS Đặng Vũ Hiệp - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Giới thiệu về QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng của TS. Lê Trường Giang – Phó Trưởng phòng – Phòng Quản lý an toàn Cục Giám định.

Mạng kiểm định phát huy vai trò kết nối thành viên

Tại Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình lần thứ 18, ông Nguyễn Bá Tuân - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng đã tổng kết hoạt động của Mạng kiểm định trong 2 năm 2020, 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng kiểm định năm 2019.

Theo báo cáo tổng kết, tổng số thành viên của Mạng tính đến nay là 254 đơn vị. Mạng kiểm định hiện đã thể hiện vai trò cần thiết trong việc kết nối các tổ chức, cá nhân thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng. Hoạt động Mạng một mặt giúp các thành viên tiếp cận thông tin, đào tạo nâng cao năng lực, mặt khác giúp cơ quan quản lý Nhà nước định hướng được sự phát triển của các tổ chức này, huy động các thành viên vào việc tăng cường kiểm soát chất lượng công trình.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng kiểm định năm 2019.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đã được Mạng chú trọng, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng kiểm định. Các thành viên Mạng kiểm định đã tích cực tham gia góp ý cho các dự thảo VBQPPL. Tham gia xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng. Tham gia xây dựng chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
Đại diện các thành viên Mạng kiểm định tham dự Hội nghị.

Tuy nhiên, thời gian qua, sự liên kết và kết nối thông tin giữa các thành viên Mạng kiểm định với nhau và với xã hội còn yếu; chưa tập trung phấn đấu để tổ chức kiểm định có được sự thừa nhận và công nhận trong phạm vi quốc tế.

Từ thực tế trong công việc kiểm định chất lượng xây dựng tại địa phương, trên các công trường xây dựng, phương hướng nửa cuối năm 2022 sẽ là các thành viên Mạng cần có phản hồi với cơ quan quản lý Nhà nước về những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung đối với các hệ thống VBQPPL và cơ chế chính sách đã có, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của ngành Xây dựng.

Cụ thể: Tham gia góp ý các VBQPPL về lĩnh vực xây dựng; Tập trung đóng góp ý kiến để cơ quan quản lý Nhà nước ban hành một số cơ chế, chính sách; Đào tạo nghiệp vụ các khoá học…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện các đơn vị, đóng góp cho phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Mạng kiểm định, trong đó tập trung vào phát triển năng lực, thiết bị và nhân sự cụ thể.

hoi thao quan ly chat luong an toan trong xay dung va hoi nghi mang kiem dinh lan thu 18
Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện các đơn vị thành viên Mạng kiểm định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng biểu dương sự nỗ lực của Mạng kiểm định trong thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến góp ý tại Hội nghị. Thứ trưởng mong muốn, Cơ quan điều hành Mạng và các thành viên phát huy hơn nữa thế mạnh, kết nối hỗ trợ nâng cao năng lực góp phần vào việc tăng cường kiểm soát chất lượng công trình.

Với thành tích mà các cá nhân và đơn vị đạt được trong việc xây dựng, phát triển của Mạng kiểm định cũng như hoạt động kiểm định chất lượng nói chung, Cục Giám định - Cơ quan điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tổng hợp đề xuất của Ban liên lạc Mạng kiểm định khu vực phía Bắc và Ban liên lạc Mạng kiểm định khu vực phía Nam trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng kiểm định năm 2019.
Theo baoxaydung.com.vn

1192

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An