Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ban hành kèm theo công văn số 594 /GĐ-VP ngày 07 /7/2021 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
MẪU PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


Mẫu CQCMXD: tải xuống

Mẫu CĐT: tải xuống

Công văn: tải xuống

Admin

3544

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT