Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động

Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

- Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: Nghị định quy định các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, hướng dẫn hồ sơ để cấp GCN, hướng dẫn về thủ tục và thẩm quyền gia hạn, cấp lại GCN...

- Hoạt động huấn luyện ATVSLĐ: Nghị định 44/2016/NĐ-CP có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu cho các nhóm đối như: người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 16 giờ; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 48 giờ; Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ;… đối tượng được ưu tiên hỗ trợ NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo hợp đồng lao động công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện ATVSLĐ nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện tại thời điểm huấn luyện….

- Hoạt động quan trắc môi trường lao động: Nghị định 44/2016/NĐ-CP đưa ra các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động. Theo đó, tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động phải có các điều kiện: Là đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường lao động; có đủ nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động; có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và năng lực bảo đảm yêu cầu tối thiểu…

Vui lòng tải file đính kèm

1. 44.2016.ND.CP - YMT.pdf

Theo Chinhphu.vn

10586

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chiêu sinh khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. (10/10/2022)

An toàn vệ sinh lao động là gì? Lợi ích của an toàn lao động? Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như thế nào? (15/8/2020)

Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (11/8/2020)

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (20/4/2020)

THÔNG BÁO: Về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (22/10/2019)

Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. (16/8/2019)

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng (14/9/2018)

Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (10/11/2017)

Công văn gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATLĐ về việc tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐ KTAT cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong TCXD (27/6/2017)

Công điện về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 (23/6/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An