Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thực hiện

Ngày 23/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thực hiện, bao gồm “Điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành Xây dựng năm 2020” (Nhiệm vụ 1); “Điều tra, khảo sát và đo, kiểm tra, đánh giá các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng năm 2021” (Nhiệm vụ 2). Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả thực hiện 2 Nhiệm vụ, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Tuấn Ngọc Tú cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ 1 nhằm xây dựng danh sách các nghề, công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nói chung và trong lĩnh vực xây dựng; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Mục tiêu của Nhiệm vụ 2 nhằm rà soát, xây dựng bổ sung danh sách các công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, từ đó xây dựng danh sách các công việc cần phải đo, kiểm tra, đánh giá, phân loại để đề xuất vào danh mục nghề, công việc mang tính chất này. Việc xây dựng danh mục bằng 2 phương pháp (đo, kiểm tra, đánh giá, phân tích điều kiện lao động của các công việc). Ngoài ra, nhóm còn thực hiện đánh giá và rà soát, lập hồ sơ đánh giá điều kiện lao động của các công việc, làm cơ sở đề xuất và danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng;

Để thực hiện các Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như điều tra, khảo sát; tổng hợp; phân tích; đánh giá; phương pháp chuyên gia; phỏng vấn. Sản phẩm của các Nhiệm vụ, ngoài các báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết, đối với Nhiệm vụ 1, nhóm đa xây dựng được Danh sách nghề, công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đồng thời đề xuất ban hành một số danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng. Ở Nhiệm vụ 2, nhóm nghiên cứu đã xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng, làm cơ sở đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; dự thảo văn bản của Bộ Xây dựng đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và xã hội , Bộ Y tế xem xét, ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện các Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế nêu trên, đánh giá cao nỗ lực, tính chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Là thành viên Hội đồng, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và xã hội nhận xét đây là 2 Nhiệm vụ mang tính thực tiễn và nhân văn, hướng đến mục tiêu bảo đảm quyền lợi của của hàng triệu người lao động đang làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng và cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đánh giá cao kết quả của 2 Nhiệm vụ và đã cập nhật, sử dụng những kết quả này trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của Bộ trong thời gian gần đây.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đều nhận xét nội dung báo cáo tổng kết và các sản phẩm của 2 Nhiệm vụ bám yêu cầu theo đề cương phê duyệt, có lượng thông tin phong phú, có cơ sở khoa học, thực tiễn và độ tin cậy cao; hồ sơ nghiệm thu 2 Nhiệm vụ được chuẩn bị đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; những đề xuất kiến nghị rất thiết thực, có tính khả thi đối với cơ quan chức năng có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ Xây dựng và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Bên cạnh đó, nhóm cũng cần rà soát, xem xét bổ sung đề xuất các nhiệm vụ cần thiết có liên quan trong giai đoạn tiếp theo.


Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến góp ý, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo tổng kết và sản phẩm của 2 Nhiệm vụ, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế nêu trên, với kết quả đều đạt loại Xuất sắc.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

1449

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (11/6/2024)

Hội thảo “Đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và phổ biến một số nội dung pháp luật mới trong hoạt động xây dựng” (11/6/2024)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX (17/5/2024)

Khánh thành cầu Háng Đề Súa Tua tại Trạm Tấu, Yên Bái (29/9/2023)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng với hành trình tri ân tháng 7 tại Hà Tĩnh (17/7/2023)

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (6/7/2023)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (12/1/2023)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (lần 2) (21/10/2022)

Tuổi trẻ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng về ngày thương binh liệt sỹ (25/7/2022)

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (7/7/2021)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An