Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Để chuẩn bị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:
Toàn văn xem tệp dính kèm:

1. CV 1314-BXD-KHTC_09062017.signed.pdf

2. Bieu_BC_6_thang2017.xls

Theo Bộ Xây dựng

1086

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT