Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 09/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2374/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Căn cứ quy định tại Điều 43 Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn với các nội dung chính như sau:

1. Danh sách các giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng tính đến thời điểm báo cáo.

2. Tình trạng nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa tính đến thời điểm báo cáo.

3. Số lượng vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo.

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải pháp tháo gỡ và kiến nghị.

(Chi tiết nội dung báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Văn bản này)

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/11/2017.


Nguồn: Công văn 2374

BXD_2374-BXD-GD_09102017.doc

Theo Bộ Xây dựng

1403

Ý kiến
Tin khác

Chi đoàn thanh niên Cục Giám định với hành trình về nguồn năm 2019 (22/5/2019)

Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVI. (19/4/2019)

Thư mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt nam lần thứ XVI (1/4/2019)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Giải bóng đá Mạng kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam 2019 (17/3/2019)

Mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (11/10/2018)

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Giấy mời tham dự Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp (19/10/2018) (8/10/2018)

Trung tâm CDMI đào tạo cho tập đoàn SCG tại Thái Lan (30/8/2018)

Hội thảo khoa học "Kiểm định công trình sau cháy" và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam - khu vực phía Bắc (30/7/2018)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT