Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bảo đảm an toàn khi thi công công trình thoát nước

Ngày 22/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5909/UBND-ĐT yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo an toàn khi thi công công trình thoát nước trên địa bàn thành phố.
Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 10720/VPCP-V.I ngày 10/10/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư, nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND thành phố quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại TP Hà Nội.

Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công trình xây dựng có liên quan hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước và thành phố về an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn trong thi công. Nếu để xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản sẽ xem xét quy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường đối với người đứng đầu có trách nhiệm trực tiếp, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo Hanoi Portal

240

Thư mời tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐKT an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình. (28/6/2018)

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam (28/6/2018)

Thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng (15/5/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch (lần 2) và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (9/5/2018)

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (20/4/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật An toàn lao động (8/3/2018)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Hà Nội (15/12/2017)

Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức đối thoại định kỳ năm 2017 (15/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tại TP. Hà Nội. (12/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại Bắc Ninh (11/12/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT