Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ Xây dựng góp ý về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án tuyến Metro số 1 và Metro số 2 TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 941/BXD-KTXD phúc đáp Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).
Tuyến Metro số 1 TP Hồ Chí Minh đã thành hình.

Theo đó, Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Về các nội dung góp ý về tổng mức đầu tư điều chỉnh của cả hai dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương), Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại các Văn bản số 944/BXD-HTKT ngày 05/5/2017, Văn bản số 2913 /BXD-KTXD ngày 04/12/2017 và gần đây nhất là văn bản số 641/BXD-KTXD ngày 30/3/2018.

Trong đó Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cập nhật và tổng hợp đưa vào dự thảo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo Xây dựng điện tử

296

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT