Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Chiều ngày 13/12/2017 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho các cán bộ chủ chốt là Bí thư, cấp ủy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. Đồng chí Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng đã được nghe đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt về những nội dung chủ yếu của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh truyền đạt nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ví dụ như Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Nghị quyết về dân số là những vấn đề trụ cột để đảm bảo quyền của công dân theo Hiến pháp, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo phát triển giống nòi, chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta trong thời kỳ mới. Nghị quyết về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và Nghị quyết về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập là những vấn đề trực tiếp và sát sườn đối với Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các Dự thảo Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, trên cơ sở đó triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương tại cơ quan, đơn vị và tổ chức của mình.Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng lưu ý các cán bộ chủ chốt của Bộ, việc triển khai các Nghị quyết liên quan đến bộ máy, biên chế là việc rất khó và nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến con người. Do đó, để làm tốt việc này, cần đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể; Xây dựng các kế hoạch cụ thể, khả thi có lộ trình; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận nhất trí , đồng thời bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

601

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT