Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác Quý I, triển khai chương trình công tác Quý II/2022

Ngày 12/4/2022, Bộ Xây dựng tổ chức trực tuyến Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành Quý I, triển khai chương trình công tác Quý II/2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương; tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong Quý I/2022, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 34 nhiệm vụ. Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 10/34 nhiệm vụ (đạt 29,41%); số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện là 24/34 (đạt 70,59%), không có nhiệm vụ quá hạn. Đối với các nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2020 và năm 2021, Bộ vẫn đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, bao gồm: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Ngoài ra, Bộ đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, trong đó cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng, có phân công trách nhiệm đến từng đơn vị chủ trì, tiến độ thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó tổ chức Hội nghị “Trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”. Lãnh đạo Bộ đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với nhiều tỉnh, thành cả nước nhằm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Bộ cũng phối hợp cùng các địa phương thúc đẩy tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.


Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục triển khai nhiệm vụ Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 8/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật 39 đồ án Quy hoạch xây dựng và 18 đồ án Quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Tổng số đồ án đã cập nhật lên Cổng thông tin là 1.510 đồ án.

Về công tác phát triển đô thị: hiện nay toàn quốc có 870 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 676 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng 40,5%. Bộ Xây dựng đang tích cực nghiên cứu xây dựng các cơ sở chính trị để xây dựng Luật vể quản lý phát triển đô thị; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị.

Về công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nghị định về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; ban hành văn bản đề nghị Sở xây dựng các địa phương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu xây dựng Luật Cấp, thoát nước, Luật Quản lý không gian ngầm, Đề án thống nhất quản lý nhà nước về cấp nước đô thị và nông thôn, xây dựng cơ chế quản lý cấp nước liên vùng; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025".

Về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025, dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã báo cáo Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá việc ban hành, thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.

Về công tác quản lý vật liệu xây dựng, Bộ tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025; tập trung lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025; tham gia Đề án xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn 2045 của Ban Kinh tế Trung ương.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong Quý I, bước sang Quý II/2022, Bộ Xây dựng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ; hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài; chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của ngành; triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA trong lĩnh vực xây dựng; triển khai hoạt động hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối; hoàn thiện rà soát, cập nhật, chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Bộ Xây dựng; tập trung triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 66/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 15/2/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc các địa phương, các doanh nghiệp tích cực trao đổi, đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng một số giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình công tác Quý II/2022 của ngành Xây dựng.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 theo kế hoạch và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Quý II/2022, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng pháp luật ngành Xây dựng theo kế hoạch và theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 19-KL/TW, ngày 14/10/2021 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng; tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương đi đôi với việc thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng tại địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng; đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ; quản lý chặt chẽ đầu tư công; nghiên cứu giảm giá thành nhà ở xã hội; mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số; phối hợp tốt giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng với các Bộ ngành khác và các địa phương; quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng.

Đối với các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc chú trọng công tác tham mưu lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị; quan tâm, dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; rà soát, bổ sung chiến lược phát triển nhà ở xã hội đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Theo moc.gov.vn

687

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT