Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì.
Toàn cảnh buổi giao ban

Dự buổi giao ban có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Sáu tháng qua, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh rà soát và đề xuất bãi bỏ 4 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định tại Luật Đầu tư để thay bằng hình thức quản lý khác, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính được Bộ Xây dựng quan tâm đặc biệt, cụ thể: Bộ đã trình và được Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, Bộ bãi bỏ 5 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đồng thời bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 47,3% và giữ nguyên 15% trong tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ Xây dựng đã chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ có liên quan để triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị; đã hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng công trình” và “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp, đồng thời điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các điều kiện yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển xanh.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng Cờ của Bộ Xây dựng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc
trong Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam

Trong lĩnh vực phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định bền vững, tập trung đôn đốc, phối hợp với các địa phương triển khai các Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm như: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long (giai đoạn 2); Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp. Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản; chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Về công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm diễn biến cơ bản ổn định, các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, gốm, sứ, kính xây dựng... đều có sản lượng tăng so với cùng kỳ, bảo đảm cân đối cung - cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Từ những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Xây dựng đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý và phát triển ngành những tháng cuối năm 2018, trong đó trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc; nghiên cứu, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng”; hoàn thành quy hoạch bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng theo hướng tinh gọn, đồng bộ; hoàn thiện, đưa vào hoạt động hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng cho các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn nhà nước; kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường của các chủ thể trong khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình; xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”; hoàn thành điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2020 - 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và thực hiện đúng lộ trình tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP, các công ty con, công ty liên kết theo lộ trình và phương án được duyệt.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam

Tại buổi giao ban, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như như thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của đơn vị qua 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, đề xuất lên lãnh đạo Bộ Xây dựng các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu tại buổi giao ban, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh những kết quả Bộ Xây dựng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Bộ trưởng đánh giá, các đơn vị trực thuộc Bộ và doanh nghiệp trong toàn Ngành đã tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch của Ngành Xây dựng nhằm hiện thực hóa nội dung các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn cũng như hệ thống định mức kinh tế ngành Xây dựng, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống thực tiễn của nhân dân. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh đến phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; đổi mới sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; tập trung rà soát công tác cán bộ, tài chính của cơ quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ điện tử.

Cũng tại buổi giao ban, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao tặng Cờ của Bộ Xây dựng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

564

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT