Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp công dân

Thực hiện chương trình tiếp công dân định kỳ theo quy định, ngày 21/9/2018, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã tiếp và trả lời ý kiến công dân về các vấn đề thuộc vai trò, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã giải đáp nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các vấn đề được công dân quan tâm về quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp ngành Xây dựng, quản lý nhà chung cư, quyền sở hữu nhà ở của công dân.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ghi nhận những ý kiến đóng góp của công dân về việc đẩy mạnh hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời giao Thanh tra Bộ phối hợp chặt chẽ với công dân và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra làm rõ những vướng mắc liên quan đến các vấn đề công dân quan tâm, sớm báo cáo Bộ trưởng kết quả cũng như đề xuất phương hướng giải quyết hợp lý, trên cơ sở tuân thủ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, người lao động.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

475

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT