Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động mới ban hành

Ngày 08/12/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động (QCVN), sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Danh mục các QCVN được ban hành đợt này bao gồm:

- QCVN 20:2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 48/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015;

- QCVN 21:2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015;

- QCVN 22:2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 49/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015;

- QCVN 25:2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên, ban hành theo Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015.

Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2016.


Vui lòng tải file theo đường dẫn:

- QCVN 20:2015/BLĐTBXH :

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=34806

- QCVN 21:2015/BLĐTBXH:

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=34804

- QCVN 22:2015/BLĐTBXH:

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=34805

- QCVN 25:2015/BLĐTBXH :

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=34803Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

3093

Ý kiến

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng (14/9/2018)

Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (10/11/2017)

Công văn gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATLĐ về việc tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐ KTAT cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong TCXD (27/6/2017)

Công điện về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 (23/6/2017)

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (22/6/2017)

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. (12/5/2017)

Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng (10/2/2017)

Quyết định số 811/QĐ-BXD ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2020 (25/8/2016)

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động (20/7/2016)

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động (20/7/2016)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT