Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm việc với Tập đoàn dầu khí Việt nam về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 14/11/2017 tại trụ sở tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã diễn ra buổi họp giữa Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Việt nam
Quang cảnh buổi làm việc giữa Cục Giám định và PVN

Tham dự cuộc họp, về phía Cục Giám định có Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định, Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám định và các Trưởng, phó các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Cục Giám định. Về phía Tập đoàn Dầu khí có Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, các Ban Quản lý Dự án một số công trình trọng điểm điện lực do Tập đoàn làm Chủ đầu tư.

Đây là cuộc họp định kỳ giữa Cục Giám định và Tập đoàn Dầu khí căn cứ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng từ năm 2009, qua đó hai bên thảo luận trao đổi về thực trạng quản lý chất lượng các công trình xây dựng do Tập đoàn làm Chủ đầu tư, kiểm điểm các công việc đã thực hiện cũng như thống nhất phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo.

Trong những năm vừa qua các công trình xây dựng do Tập đoàn Dầu khí làm chủ đầu tư đã được giám sát chặt chẽ, hiệu quả bởi các đơn vị của Tập đoàn, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng và các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế. Các công trình trọng điểm về điện lực và dầu khí của Tập đoàn đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật và đạt được kết quả tốt, Cục Giám định, cơ quan thường trực của HĐNTNN đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, nghiệm thu tại một số dự án cụ thể như: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2. Các vấn đề phát sinh hoặc khiếm khuyết kỹ thuật đã được Hội đồng khuyến cáo để kịp thời khắc phục trong quá trình thi công xây dựng. Cơ chế báo cáo định kỳ đã được Tập đoàn thực hiện nghiêm túc theo quy định. Cục Giám định thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng cho các đơn vị thành viên của tập đoàn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các Dự án, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Hai bên thống nhất trong năm 2018 Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Giám định, cơ quan thường trực của HĐNTNN, thường xuyên báo cáo định kỳ đầy đủ phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu của các công trình thuộc Danh mục công trình HĐNTNN kiểm tra, theo dõi. Đồng thời cập nhật, bổ sung thêm các công trình vào danh mục kiểm tra của Hội đồng trình Chính phủ xem xét, quyết định. Cục Giám định tiếp tục hướng dẫn các đơn vị của Tập đoàn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thông qua việc phổ biến, hướng dẫn những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý dự án ĐTXD, quản lý chất lượng và an toàn trong thi công XD. Tập đoàn cũng tiếp tục tham gia, nghiên cứu đóng góp trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL trong lĩnh vực xây dựng, tích cực tham gia vào các sự kiện của ngành xây dựng nói chung và Cục Giám định nói riêng.

Theo Cục Giám định (Bá Tuân- Hồng Lĩnh)

1145

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT