Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm việc với các đơn vị kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý giàn giáo trong thi công xây dựng công trình

Vào hồi 08h30, ngày 29/9/2017 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) tổ chức làm việc với các đơn vị kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý giàn giáo trong thi công xây dựng công trình. Chủ trì cuộc họp ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định, ngoài ra Cục Giám định còn mời đại diện các đơn vị tham gia phối hợp như Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST), Công ty Coninco, Công ty Incosaf, Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định chủ trì buổi họp

Tại cuộc họp, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý giàn giáo trong thi công xây dựng công trình. Các thành viên tham dự cuộc họp đã có các ý kiến góp ý đối với các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý giàn giáo trong thi công xây dựng công trình.

Một số hình ảnh về cuộc họp


Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định chủ trì buổi làm việc

Theo Cục Giám định (Duy Tạo)

426

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật An toàn lao động (8/3/2018)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Hà Nội (15/12/2017)

Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức đối thoại định kỳ năm 2017 (15/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tại TP. Hà Nội. (12/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại Bắc Ninh (11/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình (5/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác PCTT với một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tại Quảng Ninh (5/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng một số đơn vị hoạt động xây dựng (27/11/2017)

Bảo đảm an toàn khi thi công công trình thoát nước (27/11/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp kiểm tra công tác an toàn lao động tại các công trình xây dựng với Sở Xây dựng Hà Nội (13/11/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT