Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày 30/8/2017 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Chủ trì cuộc họp có ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham dự cuộc họp có ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định và các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư, ngoài ra Cục Giám định còn mời đại diện các đơn vị trong Bộ Xây dựng như Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch tài chính, Công ty Coninco. Đặc biệt có đại diện các tổ chức sở hữu, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng như Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex, Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO), Tổng công ty Licogi.

Tại cuộc họp, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định đã trình bày tóm tắt nội dung chính của dự thảo Thông tư ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với Hệ thống cốp pha trượt, Hệ thống cốp pha trượt; Máy bơm bê tông; Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; Máy và thiết bị trong các công nghệ đào kín (dự thảo Thông tư). Các thành viên tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến phản biện với một số nội dung của dự thảo Thông tư như: Phạm vi điều chỉnh; Quy mô và tần suất kiểm định kỹ thuật an toàn. Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định và các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư đã có những ý kiến giải trình, xem xét tiếp thu những ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư nghiên cứu, xem xét các nội dung góp ý. Đối với những ý kiến của đại diện các tổ chức sở hữu, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung đưa vào dự thảo Thông tư và nhanh chóng hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng tiến độ./.

Theo Cục Giám định (Duy Tạo)

878

Thư mời tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐKT an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình. (28/6/2018)

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam (28/6/2018)

Thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng (15/5/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch (lần 2) và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (9/5/2018)

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (20/4/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật An toàn lao động (8/3/2018)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Hà Nội (15/12/2017)

Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức đối thoại định kỳ năm 2017 (15/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tại TP. Hà Nội. (12/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại Bắc Ninh (11/12/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT