Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017

Ngày 10/07/2016 tại Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức lễ sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017.
Cục trưởng Phạm Minh Hà phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Báo cáo tình hình thực hiện các công việc, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm , Ông Ngô Lâm, Phó Cục Giám định đã trình bày tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm 2017 của Cục Giám định.

Về nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong 06 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được tập trung chỉ đạo sát sao nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về quản lý chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD) theo hướng tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý chất lượng xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về CLCTXD và an toàn lao động. Cục đã hoàn thành trình Bộ ký ban hành 02 thông tư: Thông tư số 04/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về Quản lý an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình (thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD); Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 về việc ban hành QTKĐ KTAT đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong TCXD. Hoàn thành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Cục cũng đang xây dựng dự thảo nội dung chi tiết các thông tư: Thông tư Quy định về đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; Thông tư ban hành 07 QTKĐ KTAT máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong TCXD; Xây dựng Quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, đặc thù ngành xây dựng. Hoàn thành dự thảo và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ-CP trong kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Góp ý dự thảo các văn bản QPPL, quy chuẩn của các Bộ, Ngành có liên quan.


Ông Ngô Lâm, PCT Cục Giám định trình bày tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm 2017 của Cục Giám định.

Đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Giám định đã soạn thảo trên 35 văn bản hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực: Quản lý CLCTXD; giám định CLCTXD; công tác nghiệm thu; công tác giám định tư pháp xây dựng; an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng. Tổ chức làm việc với các Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về tình hình chất lượng và công tác QLCLCTXD, giám định tư pháp xây dựng tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tham gia phổ biến văn bản pháp luật tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Tổ chức kiểm tra chất lượng CTXD cấp I và cấp đặc biệt theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, các địa phương và các tổ chức Tư vấn chuyên ngành xây dựng thống nhất bộ tiêu chí và hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác đánh giá an toàn hồ đập. Đối với quản lý chất lượng công trình tháp truyền thông, Cục đã tổ chức kiểm tra các công trình tháp ăng ten của các đơn vị: Đài THVN, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel tại các tỉnh Ninh Bình, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Hoàn thành báo cáo giải quyết một số sự cố công trình trên cả nước tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị: Đã xây dựng Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng; triển khai tập huấn Quy trình tại 4 địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh; đang tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện giai đoạn 1, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện giai đoạn 2.

Đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, 06 tháng đầu năm 2017, Cục đã thực hiện một số nhiệm vụ như: Hoàn thành và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch và kinh phí Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2016-2020. Tổ chức một số sự kiện chuyên đề như: lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ; Phối hợp với Jica - Nhật Bản tổ chức Hội thảo về an toàn lao động với chủ đề: “Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thời kỳ hội nhập quốc tế”. Phối hợp với Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động tại 15 công trình như: Thủy điện Thượng Kon Tum, Nhiệt điện Sông Hậu, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được thực hiện sát sao, xây dựng kế hoạch công tác trong năm 2017 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN, thường xuyên thông tin với bộ phận thường trực PCTT và TKCN của các đơn vị thuộc Bộ XD nhằm chủ động thông tin và có biện pháp đáp ứng kịp thời. Tham gia góp ý, xây dựng một số Nghị định, kế hoạch, chương trình của Ban Chỉ đạo TW về PCTT.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp xây dựng: Cục đã hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05/01/2017 các nhiệm vụ được giao theo Đề án 258 về Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Tiếp tục cập nhật số liệu Tổng kết Đề án 258 về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động GĐTP theo kế hoạch tổ chức tổng kết sắp tới của Chính phủ và Bộ Tư pháp. Đã thực hiện góp ý Dự thảo Đề án 258 đến năm 2020 do Bộ Tư pháp chủ trì. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án 258 về Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra, rà soát và công nhận các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng nhằm củng cố, phát triển lực lượng tham gia có hiệu quả trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng. Tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về GĐTP trong xây dựng khu vực các tỉnh phía bắc tại Quảng Ninh đạt kết quả tốt.

Thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ có liên quan như : Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ); xây dựng quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu công trình giữa cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng với cơ quan quản lý về PCCC và môi trường nhằm rút ngắn trình tự thủ tục, thời gian thực hiện kiểm tra trên công trường, đồng bộ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/02/2017 của Chính phủ.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực HĐNTNN, Cục đã thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng. Phương thức hoạt động của Hội đồng đã được đổi mới; kịp thời phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư xử lý những vấn đề kỹ thuật phát sinh, góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra 52 đợt đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó có 11 công trình, gói thầu được nghiệm thu đưa vào sử dụng [1]. ban hành 46 văn bản thông báo kết quả kiểm tra, 18 văn bản hướng dẫn công tác QLCLCT cho các chủ thể có liên quan. Hoàn thành Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình chất lượng, công tác QLCL các công trình do HĐNTNN kiểm tra, nghiệm thu năm 2016 (Báo cáo số 19/BC-HĐNTNN ngày 2/3/2017).

Thực hiện đúng tiến độ các đề tài NCKH, Dự án SNKT và Dự án hợp tác kỹ thuật với nước ngoài theo đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra. Các hoạt động sự nghiệp có thu đạt kết quả khả quan với doanh thu từ hoạt động tư vấn được duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, đạt 43,35% kế hoạch năm.

Công tác tổ chức cán bộ bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh chủ chốt và ký hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định. Công tác đời sống, đoàn thể thực hiện kịp thời, chế độ phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách như: nghỉ mát, hiếu, hỷ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên, tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa với Đoàn TNCS các Sở Xây dựng và đơn vị ngoài Bộ XD. Công đoàn Cục đã tổ chức tham gia các hoạt động thể thao và văn hóa do Công đoàn cấp trên phát động.

Tổ chức trao Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng Đợt 3 năm 2016 và Đợt 01/2017 với 14 công trình và 03 gói thầu chất lượng cao.

Đánh giá về hoạt động của Cục Giám định, đại diện các đơn vị đã góp ý đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, trong đó nêu bật những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới cũng như phương hướng để thực hiện tốt hơn nữa vai trò QLNN của Cục, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.


Đại diện các đơn vị thuộc Cục góp ý báo cáo sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã biểu dương những thành tích mà tập thể CB,CC, VC Cục Giám định đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2017, đồng thời yêu cầu Cục Giám định cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ yêu cầu, trong đó nhấn mạnh tập trung hoàn thiện xây dựng công tác xây dựng VBQPPL về chất lượng và an toàn trong xây dựng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các công trình nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, an toàn trong thi công xây dựng. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ XD trong việc hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng CP giao cho Bộ Xây dựng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Giám định.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghịÔng Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới của

Cục Giám định

Kết thúc buổi sơ kết, Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định đã thay mặt toàn thể CB,CC, VC Cục Giám định cảm ơn những chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và hứa thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Bộ XD đã giao trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2017.

Theo Cục Giám định (Xuân Phương-Hồng Lĩnh)

1550

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT